Vi utfører drift, vedlikehold, prosjektkoordinering for bl.a. Byhagen og Kunnskapsparken.

Solid drift og vedlikehold av sameiet er viktig for å skape et godt og trygt bomiljø. Våre ansatte leverer alt fra vaktmestertjenester og renhold til snømåking og gressklipping. 
Vi tar miljø på alvor og utarbeider årlig klima og miljørapport for virksomheten, som tilgjengeliggjøres ved forespørsel.