Byggdrift Nord

Din lokale byggdrifter

Innvendig vedlikehold

Våre vaktmestre utfører pæreskift, justering av dører og annen nødvendig vedlikehold på dine bygg

Utvendig vedlikehold

Ute skal det se pent ut! Vi luker og klipper gress etter avtale

Service/Vedlikehold av ventilasjonsanlegg

VI utfører årlig kontroll og service på ventilasjonsanlegg. Tegn filteravtale med oss så bytter vi dette for deg.

Tekniske tjenester

Vi utfører drift, vedlikehold, prosjektkoordinering for bl.a. Byhagen og Kunnskapsparken.

Solid drift og vedlikehold av sameiet er viktig for å skape et godt og trygt bomiljø. Våre ansatte leverer alt fra vaktmestertjenester og renhold til snømåking og gressklipping. 
Vi tar miljø på alvor og utarbeider årlig klima og miljørapport for virksomheten, som tilgjengeliggjøres ved forespørsel.

Terje Mannsverk

Daglig leder

E-post: terje@byggdriftnord.no Tlf: 994 35 945

Rayner Isaksen

Driftstekniker

E-post: rayner@byggdriftnord.no Tlf: 926 86 814

Frank Steinar Christoffersen

Driftstekniker

E-post: frank@byggdriftnord.no Tlf: 996 05 879

Byggdrift Nord As sin miljøpolicy:

Vi ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet gjennom vårt drift og vedlikeholdsarbeider i bygg.

Vi tar samfunnsansvar knyttet til miljø gjennom å:
- Ha produkter og tjenester i porteføljen som har en positiv miljøprofil
- Vektlegge miljø i avtaler med våre samarbeidspartnere og kunder.
- Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden
- Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk (bygg og biler)
- Aktivt arbeide med reduksjon av papirforbruk ved eget kontor.
- Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomhetenMiljø image
  • Markveien 38b, Alta, Norge