Byggdrift Nord As sin miljøpolicy:

Vi ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet gjennom vårt drift og vedlikeholdsarbeider i bygg.

Vi tar samfunnsansvar knyttet til miljø gjennom å:
- Ha produkter og tjenester i porteføljen som har en positiv miljøprofil
- Vektlegge miljø i avtaler med våre samarbeidspartnere og kunder.
- Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden
- Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk (bygg og biler)
- Aktivt arbeide med reduksjon av papirforbruk ved eget kontor.
- Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomhetenMiljø image